LS Guide : ระบบ Skill

 

        ในเกม Lost Saga ในแต่ละฮีโร่ จะมี Skill ให้ใช้จำนวน 4 สกิล ซึ่งมีทั้งแบบ

        - Passive : สกิลติดตัว ไม่ต้องกดใช้
        - Active : สกิลที่ต้องกดใช้ ซึ่งหลังกดใช้จะมี Cooldown โหลดเกจสกิล ที่ต้องรอให้เต็มถึงจะใช้ได้อีกครั้ง

 

        ทั้งนี้ Skill ของฮีโร่ภายในเกม Lost Saga นั้น คุณสมบัติจะแตกต่างกัน ตามเกียร์ที่ติดตั้ง โดยสกิลประเภท Active นั้น จะสามารถใช้ได้ เมื่อเกจสกิลเต็ม (วิธีสังเกตสกิลพร้อมใช้ โดยจะเป็นรูปสกิลสี แต่ถ้าติด Cooldown รูปสกิลจะเป็นขาวดำ)
        โดยสกิลทั้ง 4 จะใช้ได้จากเกียร์ต่อไปนี้
        - Weapon Skill (ปุ่มลัด : R)
        - Armor Skill (ปุ่มลัด : E)
        - Helm Skill (ปุ่มลัด : W)
        - Cloak Skill (ปุ่มลัด : Q)

 

        ทั้งนี้ ปุ่มกดใช้สกิลยังมีการกดอีกแบบ ที่หากฝึกกดใช้ให้คล่องแล้ว จะสามารถใช้สกิลได้อย่างรวดเร็วกกว่า

        - Weapon Skill (ปุ่มลัด : S+D)
        - Armor Skill (ปุ่มลัด : A+S+D)
        - Helm Skill (ปุ่มลัด : A+D)
        - Cloak Skill (ปุ่มลัด : A+S)

        การกดปุ่มแบบล่างสุด จะเป็นการdกดแบบปุ่มลัดระหว่างการกระโดด (ปุ่ม A), ป้องกัน (ปุ่ม S) และโจมตี (ปุ่ม D) ซึ่งจะรวดเร็วกว่าการไปกดปุ่มสกิลด้านบน


 

ทำยังไงถึงจะทำให้ Skill Gauge เต็มไวๆ

        หากต้องการให้เกจสกิลจะ Cooldown ไวขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้เล่นสามารถจัดการศัตรูให้ออกจากการแข่งขันได้ รวมทั้งการยืนอยู่เฉยๆจะทำให้เกจสกิลเติมไวขึ้น

        โดยการใช้ฮีโร่พุ่งเคลื่อนที่ไปมา และการกระโดดไปมา ก็ไม่ได้ช่วยให้เกจสกิลเติมไวขึ้น


 

การป้องกันการโจมตีของศัตรู

        ผู้เล่นสามารถป้องกันการโจมตีทั่วไปของศัตรูได้ ด้วยการกดปุ่มป้องกัน (ปุ่ม S) แต่หากศัตรูใช้สกิลโจมตี ที่สามารถทะลุการป้องกันธรรมดาได้ ผู้เล่นจะต้องใช้วิธีการสวนกลับด้วยสกิลแทน เพราะการกดใช้สกิลจะมีช่วงเวลานึงที่เป็นอมตะ ซึ่งระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับสกิลและไอเท็มที่ใช้อย