LS Guide : Battle Mode - Skeleton Hero (Crusade)

 

        มารวมทีมไต่หอคอยทั้ง 20 ชั้น เพื่อต่อสู้กับกองทัพมอนสเตอร์และบอสสุดโหด เพื่อคว้าชัยชนะมาให้ได้

 

เงื่อนไขการเอาชนะ
        - กำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดภายในหอคอยทั้ง 20 ชั้น ที่มีระดับความยากให้เลือก 3 ระดับ คือ
             ระดับง่าย : ลุยชั้น 1 - 20
             ระดับปานกลาง : ลุยชั้น 21 - 40
             ระดับยาก : ลุยชั้น 41 - 60

 

กฎกติกา
        - การเข้าเล่นทุกระดับความยาก ยกเว้นระดับ [ง่าย] ต้องใช้ Monster Coin โดยระดับ [ปานกลาง] = 1 เหรียญ / [ยาก] = 2 เหรียญ
        - เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดภายในชั้น จะปรากฎวาร์ปที่กลางแผนที่ไว้ใช้ขึ้นสู่ชั้นถัดไป
        - ในระดับ [ยาก], เมื่อเวลาการแข่งหมด จะปรากฎ Mini Reapers ออกมาโจมตีผู้เล่น เพื่อไล่ให้ผู้เล่นรีบขึ้นไปยังชั้นถัดไป โดย Mini Reapers นี้ จะเป็นอมตะ ดังนั้น ไม่ต้องเสียเวลาไปตี
        - เมื่อผู้เล่นถูกมอนสเตอร์จับมัดหรือถูกอัดร่วง สมาชิกในทีมสามารถเข้ามาช่วยเหลือได้ หรือหากไม่ทันผู้เล่นสามารถใช้ Golden Token ในการฟื้นคืนชีพ เพื่อเข้าร่วมลุยต่อไปได้