Database > Heroes > Earth Mage

Earth Mage
Earth Mage เป็น Hero ประเภท Magic สามารถเสกเวทย์ดินใส่ศัตรูได้อย่างรุ่นแรง !!!
Weapon Skill เรียกโกเล็มออกมาโจมตีศัตรูกลุ่มใหญ่
Wrath of Earth
Armor Skill ใช้ทรายดูดศัตรูเข้าไปรวมกัน หลังจากกระแทกกันจะติดอาการสตั้น
Antlion's Pit
Helm Skill ระเบิดพื้นดิน โจมตีศัตรูด้านหน้าเป็นเส้นตรง
Eruption
Cloak Skill ขังเป้าหมายเป็นกลุ่มด้วยทราย ทำให้ศัตรูลอยขึ้นไป และตกกระแทกลงมา
Sand Prison