Database > Heroes > Psychometry

Psychometry
Psychometry เป็น Hero ประเภท Ranged สามารถยิงศัตรูด้วยพลังจิตได้ !!!
Weapon Skill เรียกบอลพลังจิตออกมาจำนวนมาก สามารถยิงใส่เป้ามหายได้หลายคน
Psychometry Harness
Armor Skill เปลี่ยนตำแหน่งกับเป้าหมาย
Change
Helm Skill รั้งตัวผู้เล่นที่ลอยอยู่กลางอากาศ แล้วเรียกลงมากระแทกอย่างแรง
Torsion
Cloak Skill จับศัตรูด้วยพลังจิตและโยกไปทางที่ต้องการ
Stresses in the room