Database > Heroes > D'Artagnan

D'Artagnan
D'Artagnan เป็น Hero ประเภท Melee ที่โจมตีศัตรูด้วยกระบี่และมีความเร็วในการเคลื่อนที่และโจมตีอย่างมาก !!
Weapon Skill แทงเป้าหมายต่อเนื่อง
Piercing
Armor Skill ยิงปืนไปยังเป้าหมายรอบตนเอง
Guidedshot
Helm Skill ในขณะโดนโจมตีกลางอากาศ และสามารถกลับตัวกลางอากาศได้
Spring
Cloak Skill เตะศัตรูตามสถานการณ์
Sidekick