Database > Heroes > V-Mechanic

V-Mechanic
V-Mechanic เป็น Hero ประเภท Melee ที่โจมตีศัตรูด้วยดาบ Saber และมีการโจมตีอย่างต่อเนื่อง !!
Weapon Skill เข้าใกล้ศัตรูอย่างรวดเร็วแล้วโจมตีต่อเนื่องด้วย Beam Saber
Beam Slasher
Armor Skill ยิง Beam gun ไปที่เป้าหมายที่จับอัตโนมัติ
Wild Shot
Helm Skill ป้องกันการโจมตีทางด้านหน้าด้วย Beam Shield
Beam Shield
Cloak Skill ยิง Hyper Beam ที่แข็งแกร่ง
Hyper Beam